Nelze zobrazit
Náš Facebook:

Okolí

Nádrž Horní Dunajovice

Vodní nádrž Horní Dunajovice byla vybudována na toku Křepička v letech 1986 až 1989. Hlavním účelem jejího vybudování bylo zajištění akumulace vody pro závlahy, zajištění asanačního průtoku pod nádrží, ochrana před velkými vodami. V současné době je nádrž využívána k rekreaci a je součástí rybářského revíru Moravského rybářského svazu. Celkový objem nádrže je 967 tisíc m³ vody, zatopená plocha 20,8 ha. Hráz je zemní sypaná nehomogenní, lichoběžníkového profilu o výšce 9 m, délce 210 m. Na koruně hráze je zpevněná komunikace. zdroj Povodí Moravy, s.p.

Lesní oltář

Po pěší stezce od nádrže Horní Dunajovice směrem ke stejnojmenné obci můžete přijít k místu kde je do skály vytesán oltář a nad ním je ve výklenku socha Panny Marie. Skala je hezky porostlá břečťanem. Krásné místo pro relaxační vycházku.

Mikulovické jezero

Mikulovické jezero bylo vyhlášeno přírodní památkou v roce 2002. Leží v třešňových sadech východně od Mikulovic. Jedná se o bezodtokovou mělkou vodní plochu doplňovanou pouze srážkovou a podzemní vodou a s patrným procesem postupného zazemňování. Jezírko je téměř celé porostlé rákosem obecným, místy orobincem úzkolistým, skřípinou lesní. Na otevřené hladině roste růžkatec ostnitý. Mokřad je významným biotopem obojživelníků (kuňka obecná, rosnička zelená, blatnice skvrnitá, ropucha zelená) a mokřadních ptáků (bukáček malý, moták pochop, rákosník velký, cvrčilka slavíková, sýkořice vousatá).

Němčičky – Letecká naučná stezka

Naučná stezka z Němčiček k pomníku britských letců vás na trase 1,9 km a na sedmi tabulích seznámí s problematikou letecké války a příběhem letců, kteří zde zahynuli. Stezka byla vybudována při příležitosti 70. výročí havárie britského bombardéru Vickers Wellington B Mk.X v noci 21. 7. 1944. Stezka je zakončena pomníkem RAF letců. Je zde krásný výhled do okolní krajiny.

Běhařovice

Krásný majestátní kostel Vás zaujme svojí velikostí už z dálky. Kostel, původně postavený pro evangelíky, je vidět z širokého okolí. V gotickém slohu jej dal postavit r.1596 majitel Tavíkovic Jiří Kryštof Teuffel, sv. pán z Gundersdorfu. Zasvěcen byl Nejsvětější Trojici. zdroj obec: Běhařovice

Tvořihráz

Po třicetileté válce začíná historie spojená s dominikánským řádem. Roku 1668 začíná stavba dvora a hospodářských budov .V r. 1689 byl položen základní kámen barokního zámku s kaplí sv. Dominika. Zámeček sloužil jako letní rezidence dominikánského řádu. Roku 1694 vybudovali vinný sklep. Ten byl známý dlouholetou tradicí výroby mešního vína, které se odtud rozváželo do všech dominikánských klášterů v zemi. Roku 1706 převor Šebastian Michel nechal postavit kamenný most přes řeku Jevišovku. Koncem 17. stol. postihly Tvořihráz rozsáhlé požáry. Zámeček i s kaplí musel být r. 1732 renovován. Roku 1750 se podařilo dominikánskému konventu odkoupit poslední svobodný dvůr. Dominikáni tak doplnili statek, který byl jejich majetkem až do r. 1948. zdroj: obec Tvořihráz

Plaveč

Je nejvýznamnější kulturní památkou zámeckého areálu v Plavči. Je zasvěcena Panně Marii a postavena v pozdně románském slohu počátkem 13. století. Nachází se hned za vstupní branou na okraji parku. Tato románská rotunda bývá označována jako sestra slavnější znojemské rotundy sv. Kateřiny. zdroj: obec Plaveč

|
|
Tvorba webu: Vladan Havel